Share:

12.07.2012 Prima gramatică românească digitalizată de Biblioteca Naţională

Vă povesteam de dimineaţă că la un 12 iulie pleca dintre noi Ienăchiţă Văcărescu, om de cultură cu o activitate impresionantă care a cuprins şi redactarea primei gramatici româneşti:

Observaţii sau băgări dă seamă asupra regulelor şi orânduelelor gramaticii rumâneşti, adunate şi alcătuite acum întâiu, dă dumnealui Ianache Văcărescul cel dă acum Dicheofylax a Bisericii cei Mari a Răsăritului şi mare Vistieru a Prinţipatului Valahiei. Şi hărăzite dă însuşi la prea cintitul sfinţitul, dă Dumnezeu iubitoriul Episcop a sfintei Episcopii Râmnecului, kyr Filaretu. Typărite cu porunca, şi blagoslovenia Sfinţiei sale, Acum în domnia prea înălţatului şi prea luminatului Prinţip a toatei Ungrovlahiei, Nicolae Mavrogheni Voevod. În arhieria prea Sfinţitului şi alesului dă Dumnezeu Mitropolitu şi Arhiepiscop a ţării kyr Grigorie

Dacă aveţi răbdare să desluşiţi volumul în alfabet chirilic, vă anunţăm că Gramatica lui Văcărescu  se poate consulta pe pagina Bibliotecii Naţionale Digitale (arhiva digitală a Bibliotecii Naţionale a României).

Faceţi click aici, apoi  pe coperta cărţii şi consultaţi fiecare pagină în parte.

Lasă un răspuns